Наша миссия

Комплексное обслуживание чешских производителей с акцентом на сельскохозяйственную и транспортную технику.Расширение текущей, в первую очередь экспортной, деловой активности и экспансии на новые территории. И наоборот, мы ищем качественных поставщиков для наших зарубежных партнеров на чешском рынке.

Мы команда профессионалов, способных обеспечить приобретение импортеров / дилеров для производителей и всю заботу об этих деловых партнерах с точки зрения продаж, маркетинга и технических услуг.

На основе анализа рынка мы также предлагаем создание и реализацию комплексной бизнес-стратегии, включая ценообразование и составление бюджета, или предоставляем консультации и советы в этих областях.

  • 300+
  • машин в оферте
  • 100+
  • дилеров
  • 16
  • производителей

Нашим партнерамPrvní pracovní výhoda - Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět

Что мы предлагаем

Сеть распределения- Мгновенный доступ к обширной сети потенциальных деловых партнеров

Управление продуктом - Поиск рыночных возможностей для расширения продукта

Nákladová efektivita - Внешний сервис для комплексных бизнес и маркетинговых решений

Что мы предлагаем

Для дилеров

Для дилеров

Что мы предлагаем

Garantovaní dodavatelé - Okamžitý přístup k ověřeným výrobcům pro rozšíření portfolia

Komunikace a servis - Kompletní zajištění obchodní a marketingové komunikace, včetně servisní podpory

Maximalizace zisku - Silný partner pro nadstandardní obchodní podmínky

Impresum

Lazinov 119, 679 62, Česká Republika

IČ: 08817324
DIČ: CZ08817324

telefon: +420 257 090 900
e-mail: info@acraft.cz

Společnost zastoupena jednatelem Pavlem Jahodou, jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová značka 115333.

Společnost Acraft s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek. Společnost Acratft s.r.o. neručí za bezchybnost a přesnost obsažených informací.

Kariéra

 

KEY ACCOUNT MANAGER 

Key Account Manager