Co je Acraft?

Komplexní služba pro české výrobce se zaměřením na zemědělskou a dopravní techniku. Rozšíření stávajících, primárně exportních, obchodních aktivit a expanzi do nových teritorii. A současně, našim zahraničním partnerům vyhledávání kvalitních dodavatelů v rámci nabídky českého trhu.