Naše mise

Komplexní služba pro české výrobce se zaměřením na zemědělskou a dopravní techniku. Rozšíření současných, primárně exportních, obchodních aktivit a expanzi do nových teritorii. A opačně, našim zahraničním partnerům vyhledávání kvalitních dodavatelů v rámci nabídky českého trhu.

Jsme týmem profesionálů se schopnosti zajistit pro výrobce akvizici importérů/dealerů a veškerou péči o tyto obchodní partnery po stránce prodejní, marketingové i technicko-servisní.

Na základě tržních analýz nabízíme i vytvoření a implementaci ucelené obchodní strategie, včetně cenotvorby a budgetingu nebo v těchto oblastech poskytujeme konzultační a poradenskou součinnost.

  • 300+
    strojů v nabídce
  • 100+
    dealerů
  • 16
    výrobců

Pro naše partneryPrvní pracovní výhoda - Jenže kvůli všudy přítomné trávě jsou stíny balónků sotva vidět

Co nabízíme

Distribuční síť - Okamžitý přístup k rozsáhlé síti potenciálních obchodní partnerů

Product management - Vyhledávání tržních příležitostí pro produktovou expanzi

Nákladová efektivita - Externí služba pro komplexní řešení obchodu a marketingu

What we offer

Pro dealery

For dealers

Co nabízíme

Garantovaní dodavatelé - Okamžitý přístup k ověřeným výrobcům pro rozšíření portfolia

Komunikace a servis - Kompletní zajištění obchodní a marketingové komunikace, včetně servisní podpory

Maximalizace zisku - Silný partner pro nadstandardní obchodní podmínky

Impresum

Lazinov 119, 679 62, Česká Republika

IČ: 08817324
DIČ: CZ08817324

telefon: +420 257 090 900
e-mail: info@acraft.cz

Společnost zastoupena jednatelem Pavlem Jahodou, jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová značka 115333.

Společnost Acraft s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek. Společnost Acratft s.r.o. neručí za bezchybnost a přesnost obsažených informací.

Kariéra

 

KEY ACCOUNT MANAGER 

Key Account Manager